Condicions dels serveis

Condicions dels serveis

El preu inclou l’ús del material (mallot, culot, casc, guants, ulleres i bicicleta), el desplaçament amb vehicle a l’inici de la ruta i l’acompanyament d’un monitor durant el descens.

Si no es pot realitzar l’activitat per causes meteorològiques, es canviarà el dia o l’hora de reserva.

En compliment de l'establert per la legislació vigent en matèria d'activitats físico-esportives s'informa l'usuari del servei que DESCENT té contractada una pòlissa d'assegurances que cobreix els riscs de responsabilitat civil i d'accidents personals dels practicants de l'activitat.


En la pràctica de l'activitat esportiva contractada l'usuari ve obligat a respectar escrupolosament les instruccions i recomanacions que rebi dels monitos de DESCENTS. DESCENT declina tota responsabilitat en cas d'incompliment d'aquestes instruccions, de mal ús del material proporcionat, de mala praxis esportiva o de comportament perillós per part de l'usuari del servei.
En finalitzar l'activitat contractada el material llogat (casc, ulleres, guants, mallot, culot i bicicleta) haurà d'ésser immediatament retornat a DESCENT, sota pena d'abonar el seu cost de reposició a preu de nou.
L'adquisició del present ticket determina que l'usuari del servei té coneixement de les regles per les quals es regeix la pràctica de l'activitat esportiva contractada i les aprova de forma incondicionada, comprometent-se a acatar-les.

Segueix-nos:

Comparteix aquesta plana:

T. +34 637 877 997 / info@descent.cat
Condicions dels serveis / Avís legal web / © Josep Monreal Ribot 2020
Web by: Estudi Marina Turró / Polnetwork
Photos by: Joan Ribot / Josep Monreal